Buljarica, jedna uvala,
mnogo vrijednosti.

Sajt predstavlja sažetak projekta koji je sproveden od aprila 2016. do maja 2017. godine. Svrha sajta je predstaviti vrijednosti uvale Buljarica sa ekološkog, kulturnog i društveno-ekonomskog aspekta. Takođe, uloga sajta je izgraditi naučnu osnovu i integrisati je u relevantnu politiku što će osigurati institucionalno jačanje kao i informisanost i edukaciju građana.

nastavi dalje...

Studija o Buljarici

Zaštita područja i plan upravljanja?

Razvoj Buljarice direktno zavisi od očuvanja njenog neurbanizovanog dijela koji ima jedinstvenu ekološku vrijednost, ali i pejzažnu i kulturnu. Turistički razvoj biće uspješan u mjeri i kojoj se ove vrijednosti ispoštuju a ovo područje stavi pod zaštitu i dobije plan upravljanja.

Ključni ekološki kapaciteti

Brojni su ekološki kapaciteti koji čine ekosistem Buljarice funkcionalnim, otpornim, a samim tim i neprocjenjivo vrijednim: kvalitet vode, stabilnost tla, režim protoka slatke vode i interakcija sa morskom, visoka raznolikost vrsta i staništa, kontinuirana šumska pokrovnost i povezanost ekosistema.

Stanovništvo Buljarice među prirodnim vrijednostima

Paralelno sa ugrožavanjem životne sredine ugrožavaju se i ljudi. Njihova egzistencija u Buljarici je vrlo upitna pa uzrokuje migracije i nestajanje tradicionalnog načinu života. Polovina stanovnika se i dalje bavi poljoprivredom ali samo za lične potrebe. U zadnjih 10 godina zabilježen je značajan pad u poljoprivrenodnoj proizvodnji. Glavni razlozi su nedovoljna profitabinost, slaba podrška od strane države te sve veća orjentacija ka turizmu.

Preuzmite PDF

Studija "Ecosystem-Based Assessment of Biodiversity Values and Threats in Buljarica" dostupna je na engleskom jeziku.

Studiju možete preuzeti ovdje

O nama

BuljaricaCrnogorsko Društvo Ekologa teži da ponudi efikasni i efektivni model u rješavanju postojećih izazova na polju očuvanja i unaprijeđenja prirode i zaštite životne sredine. U tom kontekstu, organizacija u svom radu njeguje interdisciplinarni pristup u ovoj oblasti, koji omogućava podizanje vrijednosti odnosno stalnu valorizaciju prirodnih potencijala, i primjenjuje principe održivog razvoja.

pročitaj više

Programi

PROGRAM 1 – BIODIVERZITET I ODRŽIVO UPRAVLJANJE RESURSIMA

Cilj 1 – Očuvanje i zaštita staništa biljnih i životinjskih vrsta kroz održivo upravljanje resursima.

 1. Inventarizacija i rasprostranjenje vrsta;
 2. Konzervacija i uticaj klimatskih promjena na ekosisteme;
 3. Monitoring biodiverziteta (alge, biljke, staništa, zglavkari, pijavice, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari);
 4. Mapiranje staništa i vrsta na području Crne Gore;
 5. Procjena stepena ugroženosti vrsta u Crnoj Gori;
 6. Definisanje i primjena mjera očuvanja i unapređenja staništa i predjela;
 7. Monitoring trgovine kućnim ljubimcima;
 8. Edukacija građana i epistemičke zajednice.

PROGRAM 2 – INOVACIJE U ŽIVOTNOJ SREDINI KROZ PRAKSU ODRŽIVNOG UPRAVLJANJA

Cilj 2 – Podsticanje socioekonomske valorizacije ekoloških potencijala Crne Gore, kroz primijenjeni, inovativni i kreativni pristup ekologiji.

 1. Eko-inovativne laboratorije;
 2. Ekoremedijacija;
 3. Primijenjena ekologija;
 4. Održiva eksploatacija biljaka i biljnih zajednica koje su od ekonomskog značaja;
 5. Društvena odgovornost – zelena i plava ekonomija;
 6. Socijalno preduzetništvo i ekološki servisi u zajednici;
 7. Edukacija.

PROGRAM 3 – ZAKONSKA REGULATIVA I PODSTICANJE GRAĐANSKOG AKTIVIZMA

Cilj 3 – Unaprijeđenje zakonske regulative i podsticanje građanskog aktivizma u oblasti zaštite životne sredine.

 1. Javne politike (zakoni itd.);
 2. Javno zagovaranje za zaštitu staništa;
 3. Građanske akcije;
 4. Praćenje postupaka projektne i strateške procjene uticaja;
 5. Edukacija.

Kontakt

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 73
81000 Podgorica
Crna Gora

+382 (0)67 343 556

cde@drustvoekologa.me